sunnuntai 17. kesäkuuta 2007

Islam pelkää vapautta

600-luvun alussa Muhammed yritti saada aikaan uskonnollista kääntymystä pakanallisten arabien keskuudessa. Hän julisti sanomaa yhdestä jumalasta ja tuomitsi arabien epäjumalten palvomisen, joka oli keskittynyt kuun palvontaan ja pyhiinvaelluksiin Kabaan, Mekkaan, tähän kaupunkiin, jonka koko talous rakentui epäjumalteollisuuden ympärille.

Muhammed tahtoi että häntä pidettäisiin Jumalan profeettana ja seurattaisiin, mutta hänet hylättiin ja vainottiin. Lopuksi Muhammed joutui pienine seuraajajoukkoineen pakenemaan Medinaan. Siellä hän päätti käyttää toista tietä. Häntä ei enää hylättäisi eikä vainottaisi.

Jotta hän varmistaisi kannattajiensa uskollisuuden, hän kehitti ja ylläpiti lakeja jotka koskivat jumalanpilkkaa, kritiikkiä, käännytystä ja muuta vapauteen kuuluvaa. Nämä lait mahdollistivat sen, että hän pystyi murskaamaan opposition, estää perusteellista tarkastusta ja ylläpitää yksinvaltaa kieltämällä sekä seuraajiltaan että alamaisiltaan vapauden. Koska Muhammed julisti lakien tulevan Allahilta, hän varmisti (muslimien sydämissä) näiden lakien jumalallista, ikuista ja universaalista auktoriteettia sekä sen että lait ovat erottamaton osa islaminuskoa.

Tähän päivään asti islaminusko varmistaa muslimien uskollisuuden kuoleman uhalla. Tähän päivään asti islaminusko vaatii suojaa avoimuutta ja tarkastelua vastaan ja linnoittautuu sortavien uskontolakien muurien takana.

Tänä avoimuuden aikana tämä ei ole ainoastaan mahdotonta hyväksyä sekä kohtuutonta, vaan myös yhä enenevässä määrin mahdotonta käsitellä. Islaminusko ei pelkää taistelutannerta, se pelkää vain vapautta.

Kuka Muhammedille puhui?

Internetin keskusteluryhmissä olen huomannut, että jotkut tuskastuvat siitä, että Muhammedin lapsivaimon Aishan ikään kiinnitetään huomiota. Mielestäni se on oleellinen seikka. Uskonnon perustajan ja ”pyhän miehen” elämä ja persoona ovat tärkeitä. Onko Muhammed pyhä mies ja sellainen henkilö jolle Jumala on voinut antaa ilmestyksiä, joiden perusteella syntyy uusi uskonto. Ovatko Muhammedin saamat ilmestykset Jumalan antamia vai mikä on ilmestysten taustoilla?

Muhammedin moraali

Muslimit arvostelevat usein länsimaiden seksuaalimoraalia ja nostavat oman sen yläpuolelle. Millainen oli Muhammedin moraali?

Muhammedin ensimmäinen vaimo oli Khadidza. Khadidza oli rikas ja vaikutusvaltainen leskinainen. Hän oli 40-vuotias ja Muhammed 25-vuotias. Khadidzan kuoltua 65-vuotiaana Muhammed otti kuusi yhtäaikaista vaimoa. Kuollessaan Muhammedialla oli 12 vaimoa ja kaksi jalkavaimoa.

Yksi mainitsemisen arvoinen vaimo oli Muhammedin ottopojan Zaidin vaimo, Zainab. Muhammed sai avioliitostaan Khadidzan kanssa kaksi poikaa ja kaksi tytärtä. Molemmat pojat kuitenkin kuolivat. Joten Muhammed otti ei-biologisen lapsen, Zaidin, omaksi pojakseen. Zaid meni naimisiin. Muhammed kuitenkin halusi naida Zaidin vaimon Zainabin. Muhammed sai ilmestyksen jonka avulla hän pakotti Zaidin eroamaan ja näin nai ottopoikansa vaimon.


Muhammedin moraali oli "löysempi" kuin sen ajan polyteististen arabien keskuudessa, joiden mukaan adoptoidun pojan vaimo oli laitonta naida, vaikka poika olisikin kuollut. Zaid kuitenkin eli vielä.

Yksi Muhammedin vaimoista oli Aisha. Aisha oli 6-vuotias kun Muhammed kihlasi hänet. Muhammed aloitti sukupuoliyhteyden Aishan kanssa hänen ollessa 9-vuotias eli lapsi. Eikä kysymys ollut "teinirakkaudesta", koska tällöin Muhammed oli 52-vuotias ja Aisha ei ollut vielä teini. Muhammed asetti oman ”sunnansa” ja lapsivaimot ovat olleet tämän jälkeen käytäntö islamilaisissa maissa.

Muhammedin väkivalta

Muhammed muutti Medinnaan 622 AD Mekassa kokemansa vastustuksen takia. Ajan mittaan hänen ja hänen seuraajiensa varat alkoivat loppua. Joten Muhammed ratkaisi taloudelliset vaikeudet samalla tavalla miten beduiini-päälliköt tekivät taloudellisten vaikeuksien kohdatessa, hän alkoi seuraajiensa kanssa ryöstää Mekkalaisten karavaaneja.

Kun Muhammed havaitsi, että Medinnan juutalaiset suhtautuivat häneen ja hänen sanomaansa kielteisesti, hän päätti tuhota heidät. Muhammedin seuraajat hyökkäsivät heitä vastaan, ajoivat heidät kodeistaan ja ryöstivät heidän omaisuutensa.

Myöhemmin Muhammed ja muslimit hyökkäsivät toisen juutalaisen heimon, Banu Nadir –heimon, kimppuun. Hän käski juutalaisten poistua kodeistaan ja otti heidän peltonsa omakseen. Tämän jälkeen Muhammed hyökkäsi Banu Qurayza –juutalaisheimon kimppuun. Nyt Muhammed ei kuitenkaan sallinut heimon poistua paikkakunnalta, vaan tappoi heimon kaikki 800 miestä, möi heidän lapsensa ja vaimonsa orjuuteen ja ryösti heidän omaisuutensa.

Muhammed petti lupauksen

Muhammedilla oli kymmenen vuoden hyökkäämättömyyssopimus arabialaisen Mekan asukkaiden kanssa. Hän kuitenkin hyökkäsi sen aikana Medinnasta seuraajineen Mekkaan ja teki näin siitä islamin keskuksen ja sai haltuunsa koko Arabian.

Muhammedin erehdys Koraanissa

Kun Muhammed aikanaan koki polyteistisessa Mekassa voimakasta vastustusta, niin hän lähetti seuraajansa turvaan Etiopiaan. Kun painostus Muhammedia kohtaan lisääntyi, hän kelpuutti kolmen pakanajumalattaren Lat’n, Uzza’n ja Manat’n olemassaolon Allahin rinnalle. Kertomus tästä löytyy Koraanin suurasta an-Najm 53:19 - 22 (Tähden suura),

Muhammed kuitenkin katui tunnustustaan ja selitti sen olleen lankeemus Saatanan kuiskailuille. Tästä syystä Islam pitää Koraanin Suuraa an-Najm 53:19 - 22 saatanallisina jakeina. Suura Hajj:ssa (Pyhiinvaellussuura) 22:52 - 53, Muhammed tunnustaa virheensä ja hänen mukaansa saatana tarjosi ajatuksiaan ikään kuin ne olisivat Jumalalta saatuja.

Johtopäätelmät

Jokainen voi näiden Muhammedin elämän tapausten perusteella päätellä oliko Muhammed pyhä mies, jolle Jumala olisi antanut niin suuria ilmestyksiä, joiden perusteella syntyi uusi uskonto. Olivat ilmestykset Jumalasta vai mikä on niiden alkuperä? Kuka puhui Muhammedille?


Nainen ja islam

Aisha oli 6-vuotias, kun Muhammed kihlasi hänet. Muhammed oli itse tällöin yli 50-vuotias. Seuraavassa lainaus:

"Monien lännen muslimien on vaikea hyväksyä, että Aisha oli vasta 9-vuotias, kun heidän profeettansa oli seksuaalisuhteessa hänen kanssaan. Arvostetuimmat Hadithit sekä islamilaiset tiedemiehet historian aikana kuitenkin todistavat Aishan olleen 6-vuotias kihlautuessaan ja 9-vuotias aloittaessaan sukupuolielämän Muhammedin kanssa."

Muhammedin ensimmäinen vaimo oli häntä noin kaksi kertaa vanhempi. Kun vaimo kuoli Muhammed otti kuusi yhtäaikaista vaimoa. Kuolemansa ainaan Muhammedialla oli tiettävästi 12 vaimoa ja kaksi jalkavaimoa.

Mohammedilla ei ollut poikia. Hän adoptoi jossakin vaiheessa itselleen pojan. Tämä poika kasvoi ja meni aikanaan naimisiin. Muhammed ihastui tähän adobtiopojan vaimoon ja pakotti ilmestyksillään poikansa eroamaan vaimostaan ja otti sitten tämän naisen vaimokseen.
Suurella profeetalla olisi pitänyt olla parempi moraali kuin hollywoodin tähdillä. Mitä ajattelet, voiko tällaisen miehen julistuksen ottaa vakavasti?

Muhammedin isä kuoli ennen Muhammedin syntymää ja hänen äitinsä kuoli Muhammedin ollessa kuusivuotias. Muhammedia hoiti tämän jälkeen hänen isoisänsä. Isoisäkin kuoli ja Muhammedista huolehti eno Abu Talib. Ehkä näiden tapahtumien takia Muhammedin suhde naisiin muodostui melko vinoksi. Nykyisen tietämyksen mukaan lapselle, jonka hoitajat vaihtuvat usein, ihmisuhteiden painopisteeksi tulee hyöty. Suhteita ei nähdä tärkeäksi itsessään, vaan niiden tärkeys on niiden tuomassa hyödyssä.

Muhammed sanoi enemmistön helvettiin menijöistä olevan naisia. Muhammed sanoin koiran, aasin ja naisen ohikulkeminen saastuttavan rukoilijan rukouksen. Koraanissa mainitaan, että kahden naisen todistus vastaa yhden miehen todistusta oikeudessa.

Koraanin mukaan paratiisissa nuoret naiset, jotka eivät vanhene palvelevat uskollisi Allahin palvelijoita ja tarjoilevat heille viiniä. ”Totisesti odottaa voitto niitä, jotka pelkäävät Jumalaa, heidän ovat hedelmä- ja viinitarhat, nuoruutta uhkuvat neidot, heidän ikäisensä, ja puhdasta viiniä täydet pikarit.” (Suura An-Naba 78:31 – 34)

Islamissa miehet hallitsevat naisia, "eikä miespuolinen ole niin kuin naispuolinen" (Suura Al Imran 3:35). "58. Kun jollekin heistä ilmoitetaan tyttölapsen syntymästä, niin hänen kasvonsa synkkenevät ja hän on aivan murheen vallassa. 59. Hän kätkeytyy heimolaisiltaan sen pahan sanoman vuoksi, joka hänelle on ilmoitettu. Omistaisiko hän lapsen välittämättä häpeästä vai kantaisiko sen elävänä hiekkaan? Eikö heidän tuomionsa ole julma?” (Suura al-Nahl 16:58,59).

Koraanin tärkein jae, jota lainataan todistamaan, että naiset ovat miehiä ala-arvoisempia, kuuluu: "Miehet olkoot naisten esimiehiä sillä oikeudella, jonka Jumala on antanut toisille ennen toisia, ja sen perusteella, mitä he ovat antaneet omaisuudestaan" (Suura al-Nisa 4:34).
Jae ilmoitettiin, kun eräs mies oli lyönyt vaimoaan ja vaimo tuli profeetan luo pyytääkseen miehelleen rangaistusta. Profeetta tuomitsi heidän välillään ilmoittaen em. jakeen. Al-Tabarin ja Al-Suddin mukaan miesten velvollisuus itseään ja Allahia kohtaan on kurittaa ja hillitä naisia. Ibn Abbas kertoi hänen sanoneen, että miehet ovat johtajia ja naisten tulee totella heitä kaikessa, missä Allah määrää heidät tottelemaan. Miehen totteleminen on hyvän tekemistä hänen perheelleen. Al-Dhahhak sanoo, että miehen oikeus perustuu siihen, että hän elättää vaimonsa ja siksi hänellä on oikeus myös kurittaa tätä saadakseen hänet tottelemaan Allahia.

Hadithista poimitut Muhammedin kommentit antavat ymmärtää, että hän piti naisia älykkyydeltään ja ymmärrykseltään miehiä alempiarvoisena. Abu Sa'id Jundi kertoo:
Kerran Allahin lähettiläs meni rukoilemaan. Ohittaessaan matkallaan naisia, hän sanoi: "Voi, naiset! Antakaa almuja, sillä olen nähnyt, että suurin osa Helvetin tuleen joutuneista ovat naisia!" Naiset kysyivät: "Miksi on niin, oi Allahin sanansaattaja?" Hän vastasi: "Te kiroatte usein ja ette ole kiitollisia miehillenne. En ole nähnyt ketään, joka olisi teitä vajavaisempi uskonnon harjoittamisessa. Te voitte johtaa harhaan varovaisimmankin ja järkevimmän miehen." Naiset kysyivät: "Mikä meidän älyssämme ja uskonnossamme on vajavaista?" Muhammed vastasi: "Eikö kahden naisen todistus vastaa yhden miehen todistusta?" Naiset vastasivat tämän olevan totta. Hän sanoi: "Tämä on älynne vajavaisuutta. Eikö ole myös totta, että naiset eivät voi kuukautistensa aikana rukoilla tai paastota?" Naiset myönsivät tämänkin olevan totta. "Se on uskonnon harjoittamisenne vajavaisuus", hän vastasi.

Olisko ongelma itse islamissa?

Olisi hienoa, jos eri kulttuurit, poliittiset näkemykset ja uskonnot voisivat elää rauhallisesti rinnakkain. Minun puolestani muslimit saavat rauhassa harjoittaa uskontoaan muslimimaissa, ei-muslimimaissa, Euroopassa tai vaikka Tanskassa.

Mutta ongelmana on se, että muslimit eivät anna muiden harjoittaa rauhassa uskontoaan ja omaa elämäntapaansa. Tapaus Tanska sen taas osoitti. Tämä on vielä pientä. Esimerkiksi Nigeriassa toisuskonen pieni tyttö on joutunut pakenemaan maan alle koska möi sianlihaa. Muslimit halusivat tappaa tytön vaikka hän ei ollut muslimi. Näitä esimerkkijä on helppo kaivaa tuhansia.

Islamin ongelma on se, että se haluaisi alistaa muut omien lakiensa ja määräysvaltansa alle. Minun puolestani islam voisi tehdä rauhanomaista "lähetystyötä", mutta valitettavasti se kääntyy aina miekkalähetyksesksi, kun riittävä vähemmistömäärä tai enemmistöasema on saavutettu.

Esimerkiksi Indonesia on maailman suurin islamilainen maa 80 % väestöstä on muslimeja (200 milj.). Keski-Sulawesissa on kuitenkin saaria, esim. Ambon, jossa väestömäärä on n. 50 % muslimeja ja 50 % kristittyjä. Vuosituhannen vaihteen jälkeen saarille tuli aseistuneita muslimeja ja tappoivat noin 10 000 kristittyä, pakkokäännyttivät tuhansia ja tuhosivat satoja kirkkoja.

Islam on kaikkialla nokkakoppaa toisin ajattelevien kanssa. Etelä-Thaimaassa on ollut muslimien mellakoita, buddhalaiset ja muslimit. Etelä-Filippiineillä on ollut muslimien mellakoita, katoliset ja muslimit. Kasmirissa on ollut sotatila jo vuosikausia, hindut ja muslimit. Lähi-idässä ovat juutalaiset ja muslimit vastakkain. Keski-Afrikassa kristityt ja muslimit, jne...

Oliskohan sittenkin ongelma itse islamin uskonnossa?

Kliseitä islamista

Lueskelin yhden tyypillisen artikkelin islmista, jossa haastateltiin Jaakko Hämeen-Anttialaa. Tässä artikkelissa oli tuotu esille kaikki tyypilliset tämän ajan kliseet islmista. Tässä näitä kliseitä ja kommentteja niihin. Lainaus artikkelista on ensin ja sitten kommenttini:
"Vastakkainasettelua tukee se, että äärimuslimit julistavat äänekkäästi toimivansa islamin nimissä, tutkija jatkaa. – Siihen heillä ei olisi oikeutta, koska he edustavat vähemmistöä ja ovat usein eri linjoilla kuin valtaosa islamilaisesta oppineistosta."

- Tämä äänekäs ja radiakaali vähemmistö on kuitenkin melko suuri, esim. verrattuna IRA:aan ja katolisten suhteeseen. Lisäksi tällä vähemmistöllä on suuri hiljainen kannatus muslimien keskuudessa. Vuonna 2005 Daily Telegraph -lehti teki mielipidemittauksen Britannian muslimien keskuudessa. Mittauksen tulokset olivat hämmentäviä. Niiden mukaan 32 % brittimuslimeista pitää länsimaista yhteiskuntaa rappeutuneen, 16 % ei tunne mitään lojaalisuutta Britanniaa kohtaan, 24 % sympatisoi itsemurhapommittajia ja 6 % pitää pommeja oikeutettuina. (Lähde: Seura-lehti, 5.8.05)

Pilakuva mielenosoituksista: "mutta kaduille ryntäsi vain pieni osa uskovaisista."- Mielenosoittaja joukot olivat kuitenkin melko suuria ja tuhosivat "Koskemattomiksi" luokiteltuja suurlähetystöjä.

"Väkivaltaisten mielenilmausten taustalla piilee sotkuinen vyyhti politiikkaa ja muun muassa miehitysten sävyttämää historiaa, ei niinkään uskonto, ... Lähes mitä tahansa voi tosin tarvittaessa perustella uskonnolla,"

- Nämä tutkijat unohtavat, että kaikilla eri suuntien muslimeilla on kuitenkin vain yksi Koraani ja yksi tärkein profeetta. Tämän Koraani kehoittaa väkivaltaa ei-muslimeja kohtaan. Ääri-islamistit vain totetuttavat tätä Koraanin sanomaa. Muhammed oli väkivaltainen sotajohtaja, nämä muslimiet seuraavat vain profeettansa esimerkkiä. Islam on kautta historian levinnyt miekan avulla tehokkaammin kuin sanan.

- Lisäksi tutkijat ohittavat aina sujuvasti islamilaisten maiden puuttelisen tai jopa täysin puuttuvan uskonnonvapauden. Tällä uskonnonvapauden puutteella varmennetaan islamin vallitseva asema. Tällöinhän teoilla on uskonnolliset motiivit eikä poliitiset. Vrt. Algerin uusi käännytyksen vastainen laki:

Algeriassa on säädetty laki, joka rajoittaa uskonnonvapautta. Parlamentissa säädetty laki kieltää muslimien käännyttämisen toiseen uskontoon. Lain mukaan muslimia ei saa kannustaa tai houkuttaa kääntymään toiseen uskontoon. Laki kieltää myös "muslimien uskoa uhkaavien painotuotteiden ja audiovisuaalisen aineiston toimittamisen, säilyttämisen ja levittämisen". Lain rikkomisesta saa kahdesta viiteen vuotta vankeutta ja 12 000 dollarin sakot.

Algerian kristittyjen mukaan uuteen lakiin ovat vaikuttanut ääri-islamilaisuuden vahvistuminen Pohjois-Afrikan maissa. Aiemmin hallitus on suhtaunut suvaitsevaisemmin kristittyihin. Algerian perustuslakiin on kirjattu islamin olevan ainut hallituksen hyväksymä uskonto maassa. Lailla halutaan rajoittaa muiden uskontojen harjoittamista. Muun kuin islamilaisen uskonnollisen kirjallisuuden maahantuonti on vaikeaa. Materiaalilla tulee olla hallituksen hyväksyntä. Algeriassa 97 % väestöstä on sunni-muslimeja ja kristittyjä ja juutalaisia on alle prosentti.
Algerian uusi laki rikkoo YK:n yleismaailmallinen julistuksen 18. artiklaa.

"Toisin kuin osalla äärimuslimeista, kristityillä fundamentalismi ei silti usein yhdisty tappamiseen tai sillä uhkaamiseen."
- Ihme, että tutkija otti tämän esille ja myönsi, siitä plussaa.

"Kristityilläkin on ollut esimerkiksi inkvisitionsa, mutta vaikkapa "vääräoppinen" kirja ei nykymaailmassa saa kristittyjen uskonnollisia johtajia julistamaan kuolemantuomiota kirjailijalle."

- Näille inkvisiittorille keskiajan loppupuolella kansankieliset Raamatut olivat vääräoppiset kirjat. Tutkija unohtaa tahallaan tai vahingossa, että inkvisition kohteita olivat usein uskovat evankeliset kristityt

"Fundamentalismin lisäksi sekä kristinuskossa että islamissa on myös liberaalit suuntauksensa, muistuttaa professori Hämeen-Anttila."

- Tämä on melkoinen väite. Liberaalit islamin tulkitsijat eivät saa muslimaissa paljon tilaa. Usein heitä vainotaan ja heidän vaikutusmahdollisuudet hävitetään. Monia on myös murhattu. Samankaltaista liberaalista teologista koulutusta ei löydy islamista, kuin sallivasta protestanttisuudesta.

Medialla ja tutkijoilla on pakottava tarve yrittää tunkea kristillisyys ja islam valhellisesti samaan koriin, vaikka kysymys on kahdesta perusteeltaan erilaisesta uskonnosta, joiden antama kuva Jumalasta on hyvin erilainen.

Saudinaisille oikeus henkilöllisyystodistukseen

Saudinaisten tulee yhä julkisuudessa verhoutua kaiken muun paitsi silmät peittävään chadoriin. Nyt heidän on kuitenkin hieman helpompi todistaa keitä he ovat, kun viranomaiset ovat alkaneet myöntämään naisille henkilöllisyystodistuksia. Aiemmin heidät oli merkitty yksinkertaisesti miespuolisen perheenpään henkilökorttiin.

Saadakseen henkilöllisyystodistuksen saudinaisen on oltava vähintään 22 vuoden ikäinen ja hänellä tulee olla mieshuoltajan kirjallinen lupa sekä työnantajan suosituskirje, mikäli hän on töissä. Todistukseen liitettävässä kuvassa naisen tulee esiintyä ilman meikkiä ja hiukset peitettyinä.

Monet äärikonservatiivit ovat arvostelleet käytäntöä epäislamilaiseksi, koska naiset näin tulevat paljastaneeksi kasvonsa tuntemattomille miehille. Maan sisäministeri, prinssi Nayef bin Abdul Aziz vakuutti, että todistukset on tarkoitettu vain rajattuun työ- ja virkakäyttöön, eikä poikkeamista islamilaisista säädoksistä sallita.

Prinssin mukaan henkilöllisyystodistukset ovat tarpeen erityisesti oikeudessa, jossa saudinaisilla on ollut vaikeuksia todistaa henkilöllisyyttään perintö- ja petosjutuissa. Naisen on aiemmin täytynyt tuoda oikeuteen kaksi miessukulaistaan todistamaan, että hän on kyseessä oleva henkilö. Tämä on usein johtanut siihen, että perheen miespuoliset jäsenet ovat anastaneet naisille kuuluvat perintöosuudet itselleen.

Toistaiseksi noin 5 000 Saudi-Arabian 10 miljoonasta naisesta on saanut henkilöllisyystodistuksen.

Naisten asema Saudi-Arabiassa on uudistuksen jälkeenkin hyvin ahdas. Saudinaisilla ei ole minkäänlaista virallista poliittista asemaa maan hallituksessa. Valtaa maassa pitävät kuningasperheen miehet.

Saudi-Arabia on myöskin ainoa maa maailmassa, joka kieltää naisia -- myös ulkomaalaisia -- ajamasta autoa.

http://www.kepa.fi/kumppani/2307/?searchterm=None

Musliminaisen toiveita

Musliminaisten toivelistan kärjessä on äänioikeus. Muita toiveita ovat mahdollisuus olla töissä kodin ulkopuolella ja ura yrityksen tai yhteiskunnan johtavassa asemassa. Nämä kolme toivomusta saatiin yhdeksässä muslimimaassa tehdyn tutkimuksen perusteella. Tutkimusta varten oli haastateltu tuhatta työikään juuri tulevaa musliminaista.

Nämä naisten tasa-arvoon perustuvat maaliset haaveet ovat useissa muslimiyhteisöissä vielä kaukaisia toiveita. Esimerkiksi muslimien pyhimmässä maassa, Saudi-Arabiassa. Islamilaiset johtajat haluaisivat eristää naiset islamin pyhimmästä paikasta Mekan Kaaban kivestä. Uskonnolliset johtajat suunnittelevat varaavansa paikan naisille miehistä erillään kauempana kivestä.

Moskeijoissa miehet ja naiset ovat eristetty toisistaan. Mekka on islamissa harvoja paikkoja, joissa miehet ja naiset ovat yhdessä uskonnollissa merkeissä. Pyhiinvaellus Mekkaan kerran elämässään on yksi muslimin viidestä perusvelvollisuudesta.

Pakistanissa kristityt kirkot ovat vaatineet hallitusta poistamaan naisiin kohdistuvat ns. hudood-rangaistukset. Rangaistukset ovat islamilaisen sharia-lain mukaisia. Hudood-rangaistukset otettiin käyttöön vuonna 1979. Lain mukaan naista voidaan rangaista, jos hänet on todettu syylliseksi aviorikokseen tai hän on kieltäytynyt järjestetystä avioliitosta. Nämä rangaistukset koskevat Pakistanissa myös muiden uskontojen edustajia kuin muslimeja. Ihmisoikeusjärjestön Human Right Watchin mukaan maassa tapetaan kymmeniä naisia vuodessa hudood-rangaistustan perusteella. Maan islamilainen puolue vastustaa lain muuttamista.

Arabilainen kolonialismi

Islam syntyi heimohenkiseen arabialaiseen aavikkokulttuuriin. Se on uskontona onnistunut säilyttämään tämän perinteen. Islamissa rukoillaan tärkeimmät rukoukset arabiaksi. Eikö Allah ymmärrä muita kieliä. Paraatisiin portilla kaksi enkeliä tekee kysymyksiä ja muslimin on paratiisiin päästäkseen ostattava vastata kysymyksiin arabiaksi. Siksi Koraania on opeteltava ulkoa arabiaksi.

Osoittaa arabian kielen ja arabien syvä kunnioitus islamissa arabialaista kolonialismia? Koraanin mukaan Allahille kuuluu länsi ja itä. Miksi muslimin täytyy kumartaa rukoilleen kohti Mekkaa viisi kertaa päivässä?

Miljoonat musliminaiset pukeutuvat arabian ulkopuolella hunnutettuina. Muslimit selittävät sen merkkinä hengellisestä alistumisesta. Mutta onko kysymys kulttuurillisesta alistumisesta? Iranissa persialaisten naisten islamilaisen vallankumouksen jälkeen käyttämä asu on Libanonilaisen arabin suunnittelema. Koraanissa vaaditaan, että profeetan vaimon tulee käyttää huntua, mutta siitä ei sanota mitään, että kaikkien naisten olisi noudatettava tätä tapaa. Hunnut suojaavat naisia aavikolla hiekalta ja kuumuudelta. Onko hiekasta ja kuumuudesta ongelmia esimerkiksi Suomessa? Suomessa nainen voisi pukeutua lippikseen, löysään paitaan ja pitkään hameeseen ja täyttää säädyllisyyden ehdot. Miksi käyttää arabialaisen kulttuurikolonialismin 1400-vuotta vanhaa tuotetta? Arabian lanseeraamasta tyylistä on tullut hartaan musliminaisen vankkumaton symboli.

Joskus muut kuin arabimuslimit saavat kuulla, että he eivät ole oikeita muslimeja koska eivät ole arabeja, vaan ovat "käännynnäisiä". Onko tässä kyse uskonnon perustajien etuoikeuksista? Ovatko muslimit enemmän arabialainen heimo kuin kansainvälinen yhteisö? Nobelin kirjallisuuspalkinnolla palkittu Intialainen kirjailija V.S. Naipaul on kirjoittanut "varsin pian havaitsi, ettei minkään maan kolonisaatio ollut niin perinpohjaista kuin arabiuskonnon myötä syntynyt."

Aavikolla asuvien arabialaisten heimojen alempiarvoisten jäsenten on osoitettava kritiikitöntä solidaarisuutta sheikeilleen, muuten he eivät selviä karuissa oloissa. Islam on säilyttänyt tämän heimojärjestelmän 2000-luvulle asti ja kaikkiin kulttuureihin. Uskonnollisia auktoriteetteja ei kritisoida, ainakaan julkisesti.

1400 vuotta sitten arabialaisessa heimokulttuurissa miehet hallitsivat yhteiskuntaa, naisille ei jäänyt mitään tehtävää, ilmaisuvapautta ei ollut. Tämä on heimokulttuuria, jossa toisinajattelu nähdään petturuutena ja nainen houkutuksen ja pahuuden lähteenä. Islam on säilyttänyt tämän kulttuurin tähän päivään.

Onko arabialaiselta aavikolta alkaneita sääntöjä mahdollista irrottaa nykyajan islamista? Siinä kysymys Suomenkin muslimeille.

Uskonpuhdistus islamissa

Koraani kuvailee paraatisia, jonka jihadissa kuolleet saavuttavat seuraavasti.
”Totisesti ovat ne, jotka karttavat pahaa, puutarhoissa ja autuudessa iloiten Herransa antimista ja siitä, että heidän Herransa pelasti heidät palavan tulen kidutuksesta. Syökää ja juokaa iloiten palkaksi siitä, mitä teitte. He saavat levätä riveihin asetetuilla istuimilla, ja Minä yhdistän heidät puhtaisiin, tummasilmäisiin neitoihin,

Ja Me varustamme heidät yltäkylläisesti hedelmillä ja lihalla heidän toivomuksiensa mukaan. He ojentavat siellä toisilleen pikarin ilman turhaa puhetta ja syntiä, ja heidän ympärillään on nuorukaisia, kauniita kuin helmet kuoressaan.” (Suura At-Tur 52:17 – 20, 22 – 24)
”Siellä on avaria varjopaikkoja, vuolaasti virtaavaa vesiä ja runsaasti hedelmiä, jotka eivät vähene ja joita ei heiltä evätä. Siellä on neitoja ylväillä lepovuoteillaan. Totisesti olemme luonut heidät omin käsin sallien heidän pysyä neitseinä hellinä ja samanikäisinä, niitä varten, jotka ovat oikealla puolella, joista lukuisat kuuluivat aikaisimpiin profeetan kannattajiin, ja myöhemmin liittyneitä suuri joukko.” (Suura Al-Waqiah 56:30 – 40)

”Totisesti odottaa voitto niitä, jotka pelkäävät Jumalaa, heidän ovat hedelmä- ja viinitarhat, nuoruutta uhkuvat neidot, heidän ikäisensä, ja puhdasta viiniä täydet pikarit.” (Suura An-Naba 78:31 – 34)

Muhammed Atta, syyskuun 11. päivän itsemurhalentäjien johtaja kirjoitti ryhmänsä puolesta viestin. Viestissä sanottiin, että ”meille riittää, että (Koraanin säkeet) ovat maan ja planeetat luoneen Allahin sanoja ...” Jopa kolmessa eri kohdassa Atta sanoo hakevansa lohtua kaikista niistä asioista, jotka Jumala on marttyyrille luvannut. Eritoten hän muistuttaa: ”Tietäkää, että paratiisin puutarhat odottavat teitä koko loistossaan ja paratiisin naiset odottavat teitä kutsuen ’Tule tänne, Jumala ystävä’.”

Attan ja muiden poikien mielessä välkkyi esteetön pääsy kymmenien taivaassa odottavien neitsyiden luo. Tämä sanoma on yleistä ääri-islamilaisten rekrytoijien parissa. Kuukausi ennen Word Trade Centerin iskua Palestiinalaisen Hamasin rekrytoija kertoi CBS-televisioyhtiölle, että hän houkuttelee uusia jäseniä järjestön riveihin iskostamalla heidän mieliinsä kuvan 70 neitsyestä. Se on kuin ikuinen lupa saavuttaa seksuaalinen nautinnon huippu siitä hyvästä, että suostuu räjäyttämään itsensä ilmaan.

Onko tämä muslimien mielessä totuutta, erehdystä tai väärää tulkintaa? Ymmärsikö Muhammed väärin ilmestyksensä, vai erehtyikö kirjuri kirjoittaessaa Muhammedin näkyä ylös. Vai onko tämä muslimeille todellisuutta?

Muhammed on erehtynyt tulkinnoissaan. Koraanin ”saatanallisissa säkeissä” Muhammed tunnustaa arabian pakanalliset jumalat todellisiksi. Myöhemmin Muhammed kylläkin piti jakeita erehdyksenä. Miten on muslimi, onko Koraani todellakin niin täydellinen kuin haluat uskoa, vai onko siinä inhimillisiä virheitä ja väärin tulkintoja? Olisiko tässä mahdollisuus islamilaiseen uskonpuhdistukseen, joka alkaisi Koraanin kyseenalaistamisesta? Koraanihan käskee osassa jakeissa olemaan ystävällisiä kristityille ja jopa juutalaisille ja taas toisessa jakeessa se käskee tappamaan heidät? Samalla tavalla Koraani on ristiriitainen naisen aseman kanssa? Toisessa jakeessa Koraani pitää miestä ja naista tasa-arvoisena ja parin jakeen kuluttua naista vähempiarvoisena.

Olisiko mahdollista muslimien myöntää Koraanin ristiriitaisuus ja epätäydellisyys? Siitä alkaisi islamin tie todelliseksi rauhan ja suvaitsevaisuuden uskonnoksi?

Lähteenä käytetty teosta ”Islamin kahdet kasvot”, Irshad Manji, Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2004.

Muslimien uskonnolliset tunteet

Ylen sivuilla oli uutinen, että Irania hallitseva islamilaisen papiston tunteita on loukannut Englannin julistama Salman Rusdien aatelointi. Siialainen papisto julistaa samalla, että teko on vihamielisyyttä koko islmain uskoa vastaan. Puhuvatkohan papit ainoastaan siialaisten vai myös sunnien puolesta? Vai puhuvatko vain itsensä, vai onko koko islamilainen maailma loukkaantunut tästä "brutaalista" teosta, jonka kohteeksi islam on joutunut? Vastaisiko joku muslimi tai islamin puolustaja.

Minua itseäni ainakin loukkaa enemmän se, että Khomein aikoinaan julisti kirjailijaa vastaa ikuisen tappokäskyn, jota ei kukaan pysty enää perumaan. Lisäksi minua loukkaa se, että muslimit kaikkialla, missä he ovat enemmistö sortavat, tappavat ja alentavat muiden uskontojen edustajia. Lisäksi minua loukkaa se, että muslimit yrittävät pakottaa koko maailman kulkemaan heidän arvojensa mukaan väkivallalla.

http://www.yle.fi/uutiset/ulkomaat/id62745.html

Iranin ulkoministeriön edustajan mukaan Britannia osoittaa vihamielisyyttä islaminuskoa kohtaan ja asettuu muslimimaita vastaan, kun se antaa ritarin arvon yhdelle islamilaisen maailman vihatuimmista miehistä.

Muslimien uskonnollisten tunteiden loukkaaminen on tahallista, ja päätöksessä on takana muitakin länsimaita kuin Britannia, Iranin ulkoministeriöstä sanotaan.

Rushdien vuonna 1988 ilmestynyt kirja Saatanalliset säkeet aiheutti voimakasta kuohuntaa muslimimaissa. Monien muslimien mielestä Rushdie kirjoitti profeetta Muhammedista epäkunnioittavasti ja vääristeli hänen töitään. Romaani kiellettiin monissa muslimimaissa ja sitä vastaan järjestettiin suuria mielenosoituksia.

Vuonna 1989 Iranin tuolloinen uskonnollinen johtaja ajatolla Khomeini langetti Rushdielle fatwan eli kuolemantuomion. Hänen tappamisestaan luvattiin palkkio, minkä vuoksi Rushdie joutui vetäytymään maan alle ja Iranin ja Britannian diplomaattisuhteet katkesivat.
Iranin hallitus lupasi vuonna 1998, ettei Rushdieta vahingoiteta. Islamistit pitävät kuitenkin edelleen kiinni fatwasta, eikä Iran ole kumonnut sitä virallisesti. Iranin mukaan vain fatwan langettanut voi perua sen. Ajatolla Khomeini kuoli vuonna 1989.